تبلیغات
گردو خوشه ای#گردو زودبازده - #دستورالعمل کاشت_پیاززعفران#احداث_باغ_زعفران#قیمت پیاز زعفران

گردو خوشه ای#گردو زودبازده

ارقام نهال گردو#گردو پیکان#نهال گردو اسرائیلی#گردو تویسرکان#


#کاشت_پیاززعفران#احداث_باغ_زعفران#قیمت پیاز زعفران

خاک مناسب پرورش# پیاز زعفران#
# پیاز زعفران# مدت نسبتا زیادی (7 - 5 سال) در زمین می‌ماند. خاک زمین باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد که پیاز بتواند در این مدت علاوه بر تامین مواد غذایی ، در مقابل شرایط خاص منطقه‌ای نیز مقاومت نماید. بنابراین جهت رشد و نمو مناسب گیاه و تولید محصول مرغوب و مطلوب زمینهای حاصلخیز و زهکشی شده بدون درخت با خاک (لومی ، لیمونی ، رسی و شنی) و آهک‌دار که PH آن بین 8 - 7 باشد بر زمینهای شور ، فقیر و مرطوب ، اسیدی ترجیح داد. زعفران در زمینهایی که دارای قلوه سنگ یا علفهای هرز یا مواد آلی پوسیده نشده باشد محصول خوبی نمی‌دهد.
تهیه زمین
در تهیه زمین به منظور کاشت #زعفران لازم است توجه و دقت خاصی معمول شود ابتدا در فرصتهای مناسب در پائیز یا زمستان زمین مورد نظر را شخم عمیق می‌زنند درصورتی که شرایط مناسب نبوده یا دسترسی به تراکتور مقدور نباشد می‌توان شخم را در پایان بهار یا اوایل تیرماه نیز انجام داد. در زراعت مکانیزه زعفران زمین را در پاییز سال قبل از کشت با گاو آهن شخم عمیق می‌زنند در بهار پس از قطع بارانهای بهاری خاک را با انجام شخم متوسط ضمن سله شکنی از وجود علفهای هرز پاک می‌کنند در مرداد یا شهریور پس از پخش 80 - 40 تن کود حیوانی و 200 کیلوگرم فسفات آمونیوم زمین را به صورت فارو درمی‌آورند و برای کشت آماده می‌کنند.
انتخاب پیاز و زمان کشت# پیاز زعفران#
احداث مزارع جدید زعفران فقط بوسیله پیاز آن مقدور و معمول است. بنابراین تهیه و انتخاب پیاز مرغوب جهت کاشت در ایجاد و گسترش کشت حائز اهمیت است.# پیاز زعفران# را می‌توان از خاک درآورد به انبار یا مزرعه دیگری منتقل نمود، با توجه به دوده خواب یا استراحت پیاز که از اواخر اردیبهشت ماه تا اواخر مرداد ادامه دارد می‌توان در این فاصله نسبت به بیرون آوردن پیاز اقدام کرد. بهتر است پیازها پس از بیرون آوردن از زمین کاشته شوند تا پیازها ضمن ادامه استراحت در زمین جدید مستقر شوند. از بیرون آوردن پیازها در اواخر مرداد به بعد باید خودداری کرد چون در این موقع بعضی از پیازها ممکن است برای ریشه دادن و جوانه زدن آماده باشند.

هر قدر فاصله بیرون آوردن پیازها تا کاشت کمتر باشد بهتر است با وجود این # پیاز زعفران# را برای مدت چند ماه در محل سرد و خشک با ارتفاع 30 - 20 سانتیمتر می‌توان به صورت پخش شده نگهداری نمود  پیاز زعفران را از موقع خزان بوته می‌توان کشت نمود  بهترین زمان کشت زعفران خرداد ماه می‌باشد.
عملیات کاشت پیاز زعفران(نهالستان پارس)
برای کاشتن# پیاز زعفران# ابتدا چاله‌های یک ردیف را با بیل درمی‌آورند و در داخل هر چاله از 15 - 3 پیاز قرار می‌دهند. عمق کاشت پیاز 20 - 15 سانتیمتر در نظر گرفته و در موقع کاشت سر پیازها باید رو به بالا قرار گیرد. پیازها در عمق 20 سانتیمتری در زمستان از سرما و یخبندان و سایر تنشهای محیطی و در تابستان از گرما زدگی مصون می‌مانند. برای کاشت زعفران 5 - 4 نفر شرکت می‌کنند به این ترتیب که یک نفر با بیل چاله‌ها را درمی‌آورند دو نفر پیازهای قابل کشت را به صورت دسته‌های 3 تا 5 یا 15 تائی انتخاب می‌کنند.

نفر چهارم پیازها را در داخل چاله‌ها قرار می‌دهند و بقیه نفرات کار خود را ادامه می‌دهند تا تمام زمین کاشته شود. سرانجام سطح مزرعه را که نا مسطح شده با بیل یا ماله‌ای که صاف و فشرده می‌سازند تا پیازها به خاک بچسبد. زمین کشت شده به همین صورت تا موقع آبیاری پائیزه رها می‌شود قبل از آبیاری در حدود 20 - 10 تن کود حیوانی کاملا پوسیده با بیل در سطح زمین پخش می‌نمایند. پس از انجام عمل کاشت روی شیارها را با ماله پوشانده و زراعت ردیفی به نظر می‌رسد.
آبیاری
پس از پایان کاشت # پیاز زعفران#که حداکثر تا آخر شهریور ماه طول می‌کشد حدود 15 تا 10 روز بعد از کاشت اقدام به آبیاری مزرعه می‌نمایند. در نقاط مختلف خراسان بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبان آبیاری زعفران شروع می‌شود. با توجه که گل کردن زعفران تا حدودی تابع آب اولیه می‌باشد لذا برای اینکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود آب اول را در بین قطعات با فاصله چند روز تقسیم می‌کنند تا بدین وسیله دوران اوج گلدهی قطعات با یکدیگر همزمان نباشد. آب اول #زعفران خیلی مهم است و تمام نقاط زمین باید بطور کافی و یکنواخت آب بخورد تا گلهای یک قطعه با هم و هم زمان بیرون آیند.

بعد از گاورو شدن مزرعه برای سله شکنی از کج بیل و چهار شاخ فلزی یا گاو آهن ایرانی با عمق کم استفاده می‌شود متعاقب آن زمین را ماله می‌کشند. سله شکستن زمین باعث می‌شود که جوانه‌های گل با سهولت بیشتری از خاک بیرون آمده و رشد قوی و مطلوبی داشته باشند. پس از آبیاری اول به فاصله 20 - 15 روز بعد از آن اولین گلهای زعفران ظاهر می‌شوند بدیهی است که مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نمی‌دهد. از اوایل فروردین تا زمانی‌که رنگ برگها به زردی مایل شود هر 12 - 6 روز یکبار آبیاری انجام می شود. بعد از وجین یک نوبت آبیاری به تاخیر بیفتد تا علفهای هرز از بین رفته و مجددا سبز نشوند. آب آخر در درشت شدن پیاز موثر است.

سله شکنی مزرعه زعفران
بعد از آبیاری اول به محض گاورو شدن زمین سطح مزرعه باید سله شکنی شود بنحوی که پیازها صدمه نبینند بهترین وسیله سله شکنی کج بیل و بیل شیار دار و گاو آهن ایرانی و کولتیواتر است. سله شکنی باعث می‌شود که گلها به آسانی از خاک بیرون آمده و کود حیوانی با خاک مخلوط گردد. در مواقعی که زارع نتوانسته باشد به زمین خود کود دهد قبل از اجام آبیاری می‌توان کود لازم را در سطح خاک پخش نموده و با شخم سطحی با خاک مخلوط نمود و بعد از این عمل که در واقع حکم سله شکنی را دارد جهت هموار نمودن زمین و چسباندن خاک به پیازها زمین را ماله می‌کشند.
وجین علفهای هرز
علفهای هرز از طریق رقابت با گیاه زعفران از نظر آب و مواد غذایی و نور خورشید سبب کاهش محصول می‌شود علاوه بر این ممکن است در مراحل کاشت و برداشت زعفران مزاحمتهایی ایجاد و میزبان تعدادی از بیماریها و حشرات و بخصوص نماتد باشد. وجین مزرعه در هر موقع که علفهای هرز رشد کردند ضروری است. در مزارع زعفران اولین وجین بعد از آبیاری دوم انجام و این وجین باعث از بین رفتن علفهای هرز مزرعه زعفران می‌گردد.
09159157465تهیه پیاز زعفران
daneshnameh.roshd.i

نظرات() 
Articles
سه شنبه 4 مهر 1396 04:32 ق.ظ
When it comes to art, my philosophy is as follows.

"What really matters in life is that people care about you. Whether it's a whole crowd or just one die hard fan."

I may not be as popular as Tolkien, C.S. Lewis or George R.
R. Martin. But I have quite a number of loyal readers who
find my work entertaining.

(Thank you Harold Zoid from Futurama for the above quote)
The Word Point Translation Services
یکشنبه 2 مهر 1396 09:18 ب.ظ
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a fruit,
communication act the chief portion in expanding your reach as entrepreneur.
Communication, in this fact, is the genius to translate between any language brace there is and the transfer services boom has made it even easier.

You legitimate have to coerce sure-fire the company you
trusteeship your transference offers legitimate serving, which can be verified close checking the reviews of
the particular one.
PickWriters
سه شنبه 21 شهریور 1396 07:53 ب.ظ
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a upshot, communication compete with the requisite portion in expanding your
reach as entrepreneur. Communication, in this be important, is
the ability to mutate between any language brace there is and the transfiguration services explode has made it
disinterested easier. You righteous be enduring to persuade steady the
company you trusteeship your transference offers objective help, which can be
verified close checking the reviews of the definite one.
Jacquie
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:10 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading through your article post. I wanted to write a little comment to support you.
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 01:21 ب.ظ
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great.

I really like what you've acquired here, certainly like
what you are stating and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
I can not wait to read far more from you. This is actually a great website.
Dustin
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:23 ب.ظ
You have made some really good points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along
with your views on this site.
What do you do for a strained Achilles tendon?
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:44 ق.ظ
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this website? I'm getting fed up of Wordpress
because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another
platform. I would be great if you could point me in the
direction of a good platform.
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 10:25 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this site is loading very slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
Can better posture make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 09:53 ب.ظ
I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!
Keep up the wonderful works guys I've added you guys to
my personal blogroll.
How do you get Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 07:21 ب.ظ
I was more than happy to discover this great site.
I wanted to thank you for ones time for this wonderful read!!
I definitely savored every bit of it and i also
have you saved as a favorite to check out new stuff in your website.
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 7 مرداد 1396 12:36 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any suggestions would be greatly appreciated.
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 7 مرداد 1396 10:47 ق.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this site,
as i wish for enjoyment, since this this web site conations really fastidious funny information too.
How do you prevent Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 10:37 ق.ظ
Hi there to every one, it's truly a nice for me to pay a quick visit this web page, it includes important Information.
How can I increase my height after 18?
شنبه 7 مرداد 1396 09:43 ق.ظ
Can you tell us more about this? I'd love to find out more details.
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 7 مرداد 1396 09:04 ق.ظ
It's an remarkable piece of writing in favor of all the internet visitors; they will get advantage
from it I am sure.
Can you lose weight by doing yoga?
شنبه 7 مرداد 1396 08:34 ق.ظ
My family members always say that I am killing my time here
at net, however I know I am getting know-how everyday by reading thes pleasant articles or reviews.
What is the tendon at the back of your ankle?
شنبه 7 مرداد 1396 08:19 ق.ظ
Greetings I am so delighted I found your blog, I really found you by error, while I was searching on Aol for something else,
Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a
all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 08:09 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also
am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of
us have created some nice practices and we are looking to swap techniques with other folks,
be sure to shoot me an email if interested.
http://stgarrett.sosblogs.com
سه شنبه 6 تیر 1396 02:43 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the website is
extremely good.
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 09:20 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا
کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این مشکل خود را با فراز در
مفروضات و شما ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا
تا پایان مجذوب.
home std test
جمعه 2 تیر 1396 07:18 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در
آغاز آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای بسیار در
حالی که کوتاه. من با این حال مشکل خود را با فراز
در مفروضات و شما خواهد را سادگی
به کمک پر کسانی که معافیت. اگر شما که می
توانید انجام من را مطمئنا تا پایان در گم.
Renate
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:18 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your
efforts and I am waiting for your further post thank you once again.
Alisa
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:24 ق.ظ
Hello, this weekend is pleasant for me, as this occasion i am reading this great informative post here at my residence.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:58 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up.
The text in your content seem to be running off the screen in Opera.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to
let you know. The layout look great though! Hope
you get the problem solved soon. Many thanks
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:42 ب.ظ
You can definitely see your skills in the work you write.
The arena hopes for even more passionate writers
such as you who are not afraid to say how they believe.
At all times follow your heart.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:10 ب.ظ
I got this website from my buddy who informed me on the topic of
this website and at the moment this time I am visiting this site and reading very informative articles at this place.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 02:23 ب.ظ
Hola! I've been following your website for a while now and
finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
Just wanted to tell you keep up the great work!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:56 ق.ظ
Why viewers still use to read news papers when in this technological globe everything is available on web?
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 11:22 ب.ظ
Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thank you for supplying this
information.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 08:24 ب.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they
will help, so here it takes place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :